Ronovská, K.: Tendence vývoje českého nadačního práva v rámci sjednocené Evropy

Martin Škop

Abstrakt

Recenze publikace - Ronovská, K.: Tendence vývoje českého nadačního práva v rámci sjednocené Evropy
Brno: Masarykova univerzita, 2010, 140 stran

Bibliografická citace

ŠKOP, Martin. Ronovská, K.: Tendence vývoje českého nadačního práva v rámci sjednocené Evropy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 3, s. 294-296. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6342

Plný Text: