Odpovědnost subjektů za nedodržování povinností stanovených nařízením 1907/2006 (REACH)

Ilona Jančářová

Abstrakt

Chemické látky a přípravky zaujímají důležité místo v životě člověka. Bez nich se v současné době neobejde žádná domácnost a naprosto nezastupitelnou roli získaly v oblasti nejen průmyslové, ale i zemědělské produkce a služeb. Jejich výroba a různé způsoby nakládání s nimi včetně jejich likvidace však nejsou bez rizika. Při výrobě a používání chemických látek může velmi často docházet k poškození životního prostředí a zdraví člověka. K tomu, aby mohla být přijata co nejvhodnější pravidla k omezení těchto rizik, je nezbytné, aby byly k dispozici informace o vlastnostech chemických látek a přípravků a o možných hrozbách, které se pojí k jejich výrobě a určitým způsobům jejich používání a nakládání s nimi.

Bibliografická citace

JANČÁŘOVÁ, Ilona. Odpovědnost subjektů za nedodržování povinností stanovených nařízením 1907/2006 (REACH). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 3, s. 215-221. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6325

Plný Text: