Působení práva EU ve sféře ústavního práva České republiky

Jan Filip

Abstrakt

Česká republika přistoupila k Evropské unii 1. května 2004 na základě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii (č. 44/2004 Sb.m.s.) podepsané v Aténách 16. dubna 2003. S přistoupením byl vyjádřen souhlas v referendu konaném ve dnech 13. a 14. června 2003. Význam tohoto aktu spočíval nejen v začlenění ČR do systému hospodářských a politických vztahů s dalšími členskými státy v Evropě, a to v novém institucionálním a právním kontextu, který musel být nově definován zejména pravidly ústavního práva.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Působení práva EU ve sféře ústavního práva České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 328-340. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6293

Plný Text: