Trestní odpovědnost osob činných ve volených orgánech územních samosprávných celků

Petr Zarivnij

Abstrakt

Článek je zaměřen na problematiku trestní odpovědnosti osob ve vztahu k jejich členství a rozhodování ve volených orgánech územních samosprávných celků. V rámci článku je představena typická trestná činnost páchaná v této oblasti a reflektována otázka, do jaké míry lze osoby činné ve volených orgánech územních samosprávných celků trestně stíhat. Úvahám jsou podrobeny problematické body činnosti samosprávy a doporučení za účelem prevence trestního stíhání.

Bibliografická citace

ZARIVNIJ, Petr. Trestní odpovědnost osob činných ve volených orgánech územních samosprávných celků. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 4, s. 661-674. [cit. 2021-10-18]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6255

Klíčová slova

Orgány územních samosprávných celků; porušení povinnosti při správě cizího majetku; trestní odpovědnost; zastupitelé; zneužití pravomoci úřední osoby.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ŽĎÁRSKÝ, Zbyněk. Trestní odpovědnost úřední osoby – téma vskutku aktuální. Státní zastupitelství. 2013, roč. XI, č. 5.

RIZMAN, Stanislav. § 329 – Zneužití pravomoci úřední osoby. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3148. ISBN 978-80-7400-428-5.

ŠÁMAL, Pavel. § 127 – Úřední osoba. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd., Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1364. ISBN 978-80-7400-428-5.

TOMAN, Petr. Trestněprávní odpovědnost zastupitelů - II. Právní prostor.

RICHTER, Martin. Je možné spáchat trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby při dispozici s majetkem územní samosprávy? Trestněprávní revue. 2014, roč. 13, č. 5, s. 115.

https://doi.org/10.5817/CPVP2016-4-12