Církev a stát

Tereza Sylvestrová

Abstrakt

Dne 15. září 2016 se na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v zasedací místnosti děkanátu konal 22. ročník již tradiční konference nesoucí název Církev a stát, kterou ve spolupráci se Společností pro církevní právo pořádá Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Tématem letošního ročníku byla otázka, zdali potřebujeme nový zákon o církvích.

Bibliografická citace

SYLVESTROVÁ, Tereza. Církev a stát. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 3, s. 483-485. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6164

Plný Text: