Typy diskurzu v rozhodování Ústavního soudu o „reformních“ zákonech v kontextu judicializace politiky

Jan Géryk

Abstrakt

Článek se zabývá diskurzy, které Ústavní soud používá, pokud rozhoduje o zákonech, které vláda označuje za “reformní”. To zkoumá na případu těch rozhodnutí Ústavního soudu, která se dotýkala reforem středo-pravicových vlád mezi roky 2007 a 2013, specificky pak těmi, která se vztahují k otázkám sociálních práv. Jelikož jde o téma do značné miry politické, nahlíží práce na tato rozhodnutí optikou fenoménu judicializace politiky. První polovina práce se proto zabývá judicializací politiky jak z teoretického, tak i vice partikulárního a historického hlediska. Druhá část článku pak navazuje a zkoumá nejprve samotnou práci Ústavního soudu s pojmem reformy či reformního zákona, aby poté nastínila tři možné přístupy Ústavního soudu k takovým zákonům. Tyto přístupy jsou nazvány “demokratizace”, expertizace a judicializace, přičemž zdůraznění některého z nich může být ukazatelem možného příklonu k vice procedurálnímu či naopak substantivnímu pojetí demokracie.

Bibliografická citace

GÉRYK, Jan. Typy diskurzu v rozhodování Ústavního soudu o „reformních“ zákonech v kontextu judicializace politiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 3, s. 415-438. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6157

Klíčová slova

reformní zákony; judicializace politiky; Ústavní soud; substantivní a procedurální pojetí demokracie; sociální práva

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AYDIN-ÇAKIR, Aylin. Judicialization of Politics by Elected Politicians: The Theory of Strategic Litigation. Political Research Quarterly. 2014, Vol. 67, No. 3.

BOBEK, Michal. Jak je důležité býti textualistou: O okouzlení hodnotovým výkladem práva a historické paměti středoevropského soudce. In: PŘIBÁŇ, Jiří, HOLLÄNDER, Pavel et al. Právo a dobro v ústavní demokracii: polemické a kritické úvahy.

DAHRENDORF, Ralf. Úvahy o revoluci v Evropě v dopise, který měl být zaslán jistému pánovi ve Varšavě. Praha: Evropský kulturní klub, 1991.

GILLMAN, Howard. Courts and the Politics of Partisan Coalitions. In: WHITTINGTON, Keith E., KELEMEN, R. Daniel, CALDEIRA, Gregory A. (eds.). The Oxford handbook of law and politics.

GINSBURG, Tom, VERSTEEG, Mila. Why Do Countries Adopt Constitutional Review? The Journal of Law, Economics, & Organization. 2014, Vol. 30, No. 3. https://doi.org/10.1093/jleo/ewt008, APA formát: https://doi.org/10.1093/jleo/ewt008

HIRSCHL, Ran. The Judicialization of Politics. In: WHITTINGTON, Keith E., KELEMEN, R. Daniel, CALDEIRA, Gregory A. (eds.). The Oxford handbook of law and politics. Oxford: Oxford University Press, 2010.

HOLMSTRÖM, Barry. The Judicialization of Politics in Sweden. International Political Science Review. 1994, Vol. 15, No. 2.

CHMEL, Jan. Demokracie, lidská práva a maďarský neliberální stát. In: ANTOŠ, Marek, WINTR, Jan (eds.). Ústavní teorie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015.

KOPEČEK, Lubomír, PETROV, Jan. From Parliament to Courtroom: Judicial Review of Legislation as a Political Tool in the Czech Republic. East European Politics and Societies and Cultures. 2016, Vol. 30, No. 1.

KRATOCHVÍL, Jan. Judikovatelnost sociálních práv: nějaké mezery? Právník. 2007, roč. 146, č. 11.

MUSIL, Jan. Soudní ochrana sociálních práv. In: GERLOCH, Aleš, ŠTURMA, Pavel (eds.). Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století.

NĚMEČEK, Tomáš, RYCHETSKÝ, Pavel. Diskrétní zóna. Praha: Vyšehrad, 2012.

ANTOŠ, Marek. Judikatura Ústavního soudu k sociálním právům: Nikoliv nutně nejlepší, nejvhodnější, nejúčinnější či nejmoudřejší. Jurisprudence. 2014.

ONDŘEJEK, Pavel. Intenzita přezkumu základních práv a svobod v ústavním právu. In: GERLOCH, Aleš, ŠTURMA, Pavel (eds.). Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století: v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha: Auditorium, 2011.

PÍŠA, Radek. Pojem „bilaterální legislativní suverenita“ a česká ústavní teorie. Právník. 2015, roč. 154, č. 1.

HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. Cambridge: Harvard University Press, 2004.

ROCHÁZKA, Radoslav. Mission Accomplished: On Founding Constitutional Adjudication in Central Europe. Budapest: CEU Press, 2002.

STONE SWEET, Alec. Constitutional Courts and Parliamentary Democracy. In: THATCHER, Mark, STONE SWEET, Alec (eds.). The politics of delegation. London: Frank Cass, 2003.

THATCHER, Mark, STONE SWEET, Alec. Theory and Practice of Delegation to Non-Majoritarian Institutions. In: THATCHER, Mark, STONE SWEET, Alec (eds.). The politics of delegation.

VAN BIEZEN, Ingrid, MAIR, Peter, POGUNTKE, Thomas. Going, going… gone? The decline of party membership in contemporary Europe. European Journal of Political Research. 2012, Vol. 51, No. 1.

WINTR, Jan. Co mají chránit ústavní soudy? In: PŘIBÁŇ, Jiří, HOLLÄNDER, Pavel et al. Právo a dobro v ústavní demokracii: polemické a kritické úvahy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011.

https://doi.org/10.5817/CPVP2016-3-7