Editorial

Josef Kotásek

Abstrakt

Časopis pro právní vědu a praxi v tomto roce prochází obdobím změn. Ty formální jsou zřejmé na první pohled: změnil se formát časopisu i jeho sazba a v záhlaví článků se objevují autorské identifikátory ORCID a DOI. Uvedené úpravy jsou nesporně přínosem a zvyšují pohodlí čtenářů i autorů.
Z pohledu samotného obsahu až tak významné nejsou; nikdo nečte časopis (a ani v něm nepublikuje) kvůli komfortnímu formátu, příjemnější sazbě či přesnějším bibliografickým informacím.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. Editorial. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 3, s. 317. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6150

Plný Text: