„Smrt autora“ jako cesta k porozumění teleologickému výkladu

Terezie Smejkalová

Abstrakt

Tento text se zaměřuje na problematiku výkladu textů, konkrétně na vztah osoby autora, jeho záměru a textu, který vytvořil. Vychází především z literárněteoretických přístupů, konkrétně pak ze stěžejního textu „Smrt autora“ Rolanda Barthese a v linii jeho argumentace diskutuje i další související přístupy. Tyto literárně- teoretické přístupy jsou posléze diskutovány ve světle výkladu právních textů; některé poznatky jsou následně vztaženy k problematice teleologické metody výkladu právních textů.

Bibliografická citace

SMEJKALOVÁ, Terezie. „Smrt autora“ jako cesta k porozumění teleologickému výkladu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 1, s. 25-34. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6066

Plný Text: