Gustavo Ghidini: Inovace, hospodářská soutěž a spotřebitelský blahobyt v právu duševního vlastnictví

Zuzana Tonarová

Abstrakt

Recenze publikace - Gustavo Ghidini: Inovace, hospodářská soutěž a spotřebitelský blahobyt v právu duševního vlastnictví
Nakladatelství Edward Elgar Publishing Limited, 2010

Bibliografická citace

TONAROVÁ, Zuzana. Gustavo Ghidini: Inovace, hospodářská soutěž a spotřebitelský blahobyt v právu duševního vlastnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 213-214. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5920

Plný Text: