Jana Navrátilová: Výjimečný trest

Lucie Boledovičová

Abstrakt

Recenze publikace - Jana Navrátilová: Výjimečný trest
Leges, Praha, 2010, 256 stran, ISBN 978-80-87212-41-7

Bibliografická citace

BOLEDOVIČOVÁ, Lucie. Jana Navrátilová: Výjimečný trest. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 206-207. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5915

Plný Text: