Korupce a úplatkářství: Jan Chmelík, Zdeněk Tomica

Dušan Gaľo

Abstrakt

Recenze publikace - Korupce a úplatkářství: Jan Chmelík, Zdeněk Tomica

Bibliografická citace

GAĽO, Dušan. Korupce a úplatkářství: Jan Chmelík, Zdeněk Tomica. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 205. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5914

Plný Text: