Glosa k požadavku plurality věřitelů v tuzemském insolvenčním řízení a krátké srovnání s prvorepublikovou úpravou

Monika Gazdová

Abstrakt

Požadavek mnohosti věřitelů (tzn. dva a více) v insolvenčním řízení je zřejmou součástí insolvenčního práva již od jeho počátku. Jestliže není naplněna podmínka plurality věřitelů, přestože jsou splněny všechny ostatní podmínky požadované v hypotéze právní normy, jež definuje úpadek dlužníka, pozbývá vedení insolvenčního řízení smyslu, neboť se věřitel může uspokojit v exekučním řízení.

Bibliografická citace

GAZDOVÁ, Monika. Glosa k požadavku plurality věřitelů v tuzemském insolvenčním řízení a krátké srovnání s prvorepublikovou úpravou. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 184-186. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5907

Plný Text: