Význam výhrady podle článku 95 pro aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Jana Svěráková Čechová

Abstrakt

Téma Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (dále též „Úmluva,“ či „Vídeňská úmluva“) je velmi populární a na toto téma byla napsána již celá řada statí. Předkládaný článek se zabývá problematikou personálně územního aspektu aplikace Úmluvy. Nosné články Úmluvy, o jejichž analýzu půjde především, tak představují čl. 12 a čl. 953 Úmluvy.

Bibliografická citace

SVĚRÁKOVÁ ČECHOVÁ, Jana. Význam výhrady podle článku 95 pro aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 169-175. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5903

Plný Text: