Několik poznámek k přechodným ustanovením zákona o specifických zdravotních službách

Jakub Morávek, Martin Štefko

Abstrakt

Martin Škop*v jednom ze svých příspěvků uvedl „Interpretace je v prvé řadě svoboda dělat si s textem, co chci. Ovšem je také omezena, protože jen něco z toho, co s textem mohu činit, je normální.“ V kontextu této trefné teze bychom se na následujících řádcích chtěli věnovat výkladu přechodných ustanovení, konkrétně ustanovení § 98 odst. 1, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve vztahu k § 59 jmenovaného zákona, který upravuje vstupní lékařské prohlídky, jež předložila ve svém společném stanovisku ministerstva zdravotnictví a práce a sociálních věcí, neb jsme nabyli dojmu, že v daném stanovisku předložená interpretace předmětného ustanovení zákona č. 373/2011 Sb. již překračuje citovaným dictem vytyčené meze korektního výkladu.

Bibliografická citace

MORÁVEK, Jakub a Martin ŠTEFKO. Několik poznámek k přechodným ustanovením zákona o specifických zdravotních službách. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 153-156. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5900

Plný Text: