Kritický pohled na koncept relevantního trhu

Josef Šilhán

Abstrakt

Problematika relevantního trhu patří v právu hospodářské soutěže k jednomu z nejdůležitějších témat. Ať již jde o zakázané kartelové dohody, regulaci dominantního postavení, či kontrolu spojování soutěžitelů, vymezení relevantního trhu je v platné doktríně soutěžního práva zásadně nezbytnou a zpravidla i prvotní složkou jakékoliv případové analýzy.

Bibliografická citace

ŠILHÁN, Josef. Kritický pohled na koncept relevantního trhu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 143-152. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5899

Plný Text: