Funta, R. – Nebeský, Š. – Juriš, F.: Európske právo

Alena Pauličková

Abstrakt

Recenze publikace - Funta, R. – Nebeský, Š. – Juriš, F.: Európske právo
Tribun EU, Brno, 2012, 472 strán, ISBN 978-80-263-0227-8

Bibliografická citace

PAULIČKOVÁ, Alena. Funta, R. – Nebeský, Š. – Juriš, F.: Európske právo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 4, s. 414-415. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5845

Plný Text: