Úvahy nad limitací výuky závazkového práva v rámci práva obchodního

Kateřina Eichlerová, Daniel Patěk

Abstrakt

Koreferát k referátu Prof. Bejčka: Účelovost nebo účelnost didaktické parcelace závazkového práva?

 

Cílem našeho příspěvku je polemika s dílčími závěry prof. Bejčka. Důrazně musíme předeslat, že některé námi předkládané závěry jsou možná příliš radikální a sami nejsme o jejich jednoznačnosti zcela přesvědčeni, chceme však jejich akcentací rozpoutat diskusi právě v době, kdy se obsah obchodního práva redefinuje, a právě na tomto odborném fóru, které se nám jeví pro takovou diskusi více než příhodné, neboť tato polemika může přinést přesvědčivé argumenty pro to, jakou cestou se má obchodní právo v oblasti závazkového práva v budoucnu vydat. Výsledný konsensus na dlouhou dobu ovlivní výuku obchodního práva na jednotlivých fakultách v České republice. Cíleně tedy vyhrocujeme stanovisko k tomu, co má být obsahem obchodního závazkového práva. Možná však, že se o žádný radikalismus nejedná.

Bibliografická citace

EICHLEROVÁ, Kateřina a Daniel PATĚK. Úvahy nad limitací výuky závazkového práva v rámci práva obchodního. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 4, s. 335-338. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5808

Plný Text: