Konference Pracovní právo 2013 v Třešti

Nelly Springinsfeldová

Abstrakt

Během prvních říjnových dnů, konkrétně 2. 10. – 4. 10. 2013, se tradičně uskutečnila každoroční, v celkovém pořadí již sedmnáctá, mezinárodní vědecká konference Pracovní právo 2013 na zámeckém hotelu v Třešti, které se zúčastnilo přes 70 odborníků pracovního práva z řad členů kateder pracovního práva nejen českých, ale i zahraničních právnických fakult, advokátů, podnikových právníků, zástupců zaměstnavatelů i odborových organizací, zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů a odborníků z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V souvislosti s nemalými změnami poslední doby nemohlo být v rámci letošní konference nic aktuálnějšího než referáty a následné diskuze, které se točily kolem ústředního tématu Pracovní právo a nový občanský zákoník.

Bibliografická citace

SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly. Konference Pracovní právo 2013 v Třešti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 3, s. 429-430. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5708

Plný Text: