Ius civile, ius gentium, císařské právo a zrušení testamentu

Pavel Salák

Abstrakt

Když prof. Jan Vážný v jednom ze svých článků srovnával vlivy římského práva v ABGB a Osnově, upozorňoval mimo jiné na fakt, že nelze hovořit jen o vlivu římského práva, ale i o vlivu jednotlivých oblastí, či vrstev římského práva. Přestože tak je často na římské právo nazíráno, nebylo toto právo jednotné a naopak, jeho kvalita vznikla patrně právě proto, že se jeho jednotlivé složky či sféry ovlivňovaly. I když tento vliv vedl k postupnému přibližování a sjednocování, zejména v kodifikaci císaře Justiniána, někde zůstala tato „vícekolejnost“ římského práva zachována dokonce až do moderní doby. Jinde sice již dávno pominula, nicméně struktura ustanovení moderních kodexů nám přesto ještě může drobný odraz tohoto rozdílného přístupu připomenout.

Bibliografická citace

SALÁK, Pavel. Ius civile, ius gentium, císařské právo a zrušení testamentu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 3, s. 342-346. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5696

Plný Text: