Určení sudiště v případě pomluvy na internetu – několik poznámek k judikatuře Soudního dvora Evropské unie

Roč.21,č.4(2013)

Abstrakt
Představme si, že na internetu, na webových stránkách např. časopisu nebo deníku, sociální síti nebo blogu je zveřejněna informace, která se negativně dotýká naší pověsti a osobnostních práv. Jakým způsobem se proti takové informaci můžeme bránit? Kde můžeme podat žalobu na náhradu škody, případně žádat, aby byla informace odstraněna? Odpovědí na tyto otázky se zabývá tento článek. Jeho cílem je zhodnotit pravidlo pro založení mezinárodní příslušnosti soudů dle článku 5 odst. 3 Nařízení Brusel I v případě porušení osobnostních práv a pomluvy na internetu. Pravidlo mezinárodní příslušnosti soudů bude analyzováno ve světle relativně nedávné judikatury Soudního dvora EU. Tento článek si klade za cíl zhodnotit pracovní hypotézu: „Interpretace kritéria místa škodné události v judikatuře Soudního dvora EU pro případy pomluvy na internetu neodpovídá požadavku právní jistoty a předvídatelnosti stran.“

Stránky:
454–460
Metriky

941

Views

338

PDF views