K přípustnosti přezkumu ústavnosti změn ústavy v Polsku ve srovnávacím pohledu

Roč.21,č.4(2013)

Abstrakt
Kontrola ústavnosti změn právních předpisů prostřednictvím ústavních soudů má prvořadý význam pro řádné fungování demokratického právního státu. Taková kontrola je obvykle prováděna v případě zákonů a podzákonných právních předpisů. Určitý údiv naproti tomu vzbuzuje fakt, že v řadě evropských států není prováděna kontrola ústavnosti změn ústavy, ačkoli co se týče Polska, třeba uvést, že tato skutečnost vyvolává spory. Připomínám, že hovořím-li o „změně ústavy”, rozumím tím modifikaci určitých redakčních prvků ústavy, bez zasahování do katalogu základních zásad ústavy (novelizace oproti revizi ústavy).

Stránky:
447–454
Metriky

272

Views

182

PDF views