K přípustnosti přezkumu ústavnosti změn ústavy v Polsku ve srovnávacím pohledu

Radosław Grabowski

Abstrakt

Kontrola ústavnosti změn právních předpisů prostřednictvím ústavních soudů má prvořadý význam pro řádné fungování demokratického právního státu. Taková kontrola je obvykle prováděna v případě zákonů a podzákonných právních předpisů. Určitý údiv naproti tomu vzbuzuje fakt, že v řadě evropských států není prováděna kontrola ústavnosti změn ústavy, ačkoli co se týče Polska, třeba uvést, že tato skutečnost vyvolává spory. Připomínám, že hovořím-li o „změně ústavy”, rozumím tím modifikaci určitých redakčních prvků ústavy, bez zasahování do katalogu základních zásad ústavy (novelizace oproti revizi ústavy).

Bibliografická citace

GRABOWSKI, Radosław. K přípustnosti přezkumu ústavnosti změn ústavy v Polsku ve srovnávacím pohledu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 4, s. 447-454. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5656

Plný Text: