Ondřej Moravec: Mediální právo v informační společnosti

Olga Pouperová

Abstrakt

Recenze publikace - Ondřej Moravec: Mediální právo v informační společnosti
Leges, Praha, 2013, 287 stran

Bibliografická citace

POUPEROVÁ, Olga. Ondřej Moravec: Mediální právo v informační společnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 1, s. 91-94. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5628

Plný Text: