Zásada špeciality v konaní o európskom zatýkacom rozkaze

Libor Klimek

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá zásadou špeciality v konaní o európskom zatýkacom rozkaze. Je rozdelený do troch sekcií. Kým prvá sekcia prezentuje jej všeobecné otázky, druhá sekcia je zameraná na konanie o európskom zatýkacom rozkaze. Tretia sekcia sa zaoberá vplyvom rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie na zásadu špeciality vo svetle prípadu Leymann & Pustovarov (C-388/08).

Bibliografická citace

KLIMEK, Libor. Zásada špeciality v konaní o európskom zatýkacom rozkaze. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 1, s. 75-80. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5621

Plný Text: