Německé zkušenosti s elektronickým monitoringem, aneb cesta k (ne)zavedení domácího vězení

Lucie Boledovičová

Abstrakt

Ve Spolkové republice Německo, kde ve všech spolkových zemích platí jediný trestní zákoník a trestní řád, avšak právní úprava výkonu trestů spadá od 1. 9. 2006 do výlučné kompetence spolkových zemí, panuje mezi jednotlivými zeměmi nejednota ohledně zavedení elektronicky monitorovaného domácího vězení na zemské i celostátní úrovni. Tento článek se zaměřuje na dvě spolkové země, Hesensko a Bádensko-Württembersko, které se při testování elektronického monitoringu vydaly odlišným směrem a kde prvotní testovací fázi doprovázel vědecký výzkum.

Bibliografická citace

BOLEDOVIČOVÁ, Lucie. Německé zkušenosti s elektronickým monitoringem, aneb cesta k (ne)zavedení domácího vězení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 1, s. 29-33. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5614

Plný Text: