Účast spolků ve správních řízeních

Roč.22,č.1(2014)

Abstrakt
O tom, že novým občanským zákoníkem se dosavadní občanská sdružení změnila na spolky, již bylo napsáno mnoho. Avšak téměř žádná pozornost nebyla věnována podstatnému aspektu – účasti spolků ve správních řízeních s dopadem na životní prostředí. Právě možnost zapojit se do rozhodování v souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“) byla za účinnosti zákona č. 83/1990 Sb. jedním z významných důvodů k založení občanského sdružení.

Stránky:
1–6
Biografie autora

Kateřina Šimáčková

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

soudkyně Ústavního soudu

Vendula Zahumenská

Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka

Jaroslav Benák

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

asistent
Metriky

930

Views

145

PDF views