Účast spolků ve správních řízeních

Kateřina Šimáčková, Vendula Zahumenská, Jaroslav Benák

Abstrakt

O tom, že novým občanským zákoníkem se dosavadní občanská sdružení změnila na spolky, již bylo napsáno mnoho. Avšak téměř žádná pozornost nebyla věnována podstatnému aspektu – účasti spolků ve správních řízeních s dopadem na životní prostředí. Právě možnost zapojit se do rozhodování v souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“) byla za účinnosti zákona č. 83/1990 Sb. jedním z významných důvodů k založení občanského sdružení.

Bibliografická citace

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, ZAHUMENSKÁ, Vendula a Jaroslav BENÁK. Účast spolků ve správních řízeních. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 1, s. 1-6. [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5610

Plný Text: