Pichrt, Jan a kol.: Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech

Nelly Springinsfeldová

Abstrakt

Recenze publikace - Pichrt, Jan a kol.: Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech
Praha: C. H. Beck, 2013, 395 s. ISBN 978-80-7400-481-0

Bibliografická citace

SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly. Pichrt, Jan a kol.: Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 2, s. 198-200. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5607

Plný Text: