František Vavera: Kriminalistické aspekty v trestním právu

Jolana Sedláčková

Abstrakt

Recenze publikace - František Vavera: Kriminalistické aspekty v trestním právu
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2013, 244 stran

Bibliografická citace

SEDLÁČKOVÁ, Jolana. František Vavera: Kriminalistické aspekty v trestním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 2, s. 196-198. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5606

Plný Text: