Davis, Richard: Justices and Journalists: The U.S. Supreme Court and the Media

Tomáš Friedel

Abstrakt

Recenze publikace - Davis, Richard: Justices and Journalists: The U.S. Supreme Court and the Media
New York: Cambridge University Press, 2011, 241 s.

Bibliografická citace

FRIEDEL, Tomáš. Davis, Richard: Justices and Journalists: The U.S. Supreme Court and the Media. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 2, s. 194-196. [cit. 2021-01-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5605

Plný Text: