Jaroslav Ivor a kol., Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality. Pocta Viktorovi Poradovi k 70. narodeninám

Tereza Konečná

Abstrakt

Recenze publikace - Jaroslav Ivor a kol., Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality.
Pocta Viktorovi Poradovi k 70. narodeninám

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013, 905 s.

Bibliografická citace

KONEČNÁ, Tereza. Jaroslav Ivor a kol., Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality. Pocta Viktorovi Poradovi k 70. narodeninám. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 2, s. 192-193. [cit. 2020-09-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5604

Plný Text: