Zpráva z II. česko-slovenského stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva

Jaromír Tauchen

Abstrakt

Dnes je již všeobecně známou skutečností, že vzájemné setkávání akademických pracovníků na nejrůznějších konferencích patří bezesporu k důležitým součástem akademického života. Neplatí to však jen pro zaměstnance vysokých škol, nýbrž i pro studenty doktorského studia. Z tohoto důvodu uspořádala dne 11. června 2014 Katedra právních dějin Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě konferenci doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin a římského práva. Navázala tak na první česko-slovenské setkání, které se konalo v minulém roce na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. To zorganizovala Katedra dějin státu a práva a mezi účastníky zanechalo velice pozitivní ohlasy.

Bibliografická citace

TAUCHEN, Jaromír. Zpráva z II. česko-slovenského stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 2, s. 186-187. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5601

Plný Text: