Ústavní soudnictví Korejské republiky: Kontrola ústavnosti v podmínkách tradiční konfuciánské společnosti

Daniela Dušková

Abstrakt

Ústavní soudnictví je vynálezem euroatlantické civilizace. Ať se zabýváme americkým systémem judicial review či kontinentálním typem soudnictví, v jednotlivých zemích nelze nikdy pominout odlišnosti přezkumu ústavnosti vyvěrající ze specifického historického vývoje, zkušenosti a povahy národa. V zemi jako Korejská republika je situace odlišná v tom, že ústavní soudnictví zde není důsledkem vývoje společnosti, ale importem. Po 25 letech existence Korejského ústavního soudu („KÚS“) lze snad již říci, že se jednalo o import úspěšný. Na následujících řádkách se pokusím ilustrovat, jaká byla cesta k tomuto úspěchu a s jakými specifickými překážkami se musel KÚS vypořádat. Po historickém exkurzu, ve kterém se zaměříme na vznik ústavního soudnictví na území Korejské republiky a podoby, jimiž si prošlo, se podrobněji podíváme na vývoj v posledních dvaceti letech a dnešní podobu soudu. Důraz bude kladen na nejvýznamnější rozhodnutí KÚS. V poslední části nazvané „vliv tradiční konfuciánské filosofie v korejském ústavním soudnictví“ poté poukážu na specifika a odlišnosti korejského systému ústavního soudnictví dané jeho geografickou polohou a asijskou mentalitou. Je fascinující sledovat pragmatičnost národa, který si navzdory vlastní tisícileté tradici, zvolí zavedený systém jiné kultury (nehledě na to, že jak bude ukázáno dále, v Koreji bylo postupně vyzkoušeno několik „modelů“ ústavního soudnictví).

Bibliografická citace

DUŠKOVÁ, Daniela. Ústavní soudnictví Korejské republiky: Kontrola ústavnosti v podmínkách tradiční konfuciánské společnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 2, s. 179-185. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5589

Plný Text: