Rozhodčí smlouvy v pracovněprávních vztazích dle německého a rakouského práva

Martin Štefko

Abstrakt

Jak potvrzuje právní praxe, dochází stále častěji u středního a vyššího managementu ke sjednávání rozhodčích doložek též u pracovních smluv. Důvodem je obvykle politika koncernu či vůle jediného (zahraničního) společníka. Z hlediska českého práva je přitom arbitrabilita pracovních sporů otázkou spornou, a to dnes stejně jako dříve. Nejvíce pochybností je spojeno se spory o platnost skončení pracovního poměru.

Bibliografická citace

ŠTEFKO, Martin. Rozhodčí smlouvy v pracovněprávních vztazích dle německého a rakouského práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 2, s. 101-109. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5561

Plný Text: