KYSELA, Jan; BLAŽKOVÁ, Kristina; CHMEL, Jan a kol.: Právnický Olymp: Portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR

Tereza Papoušková

Abstrakt

Recenze publikace - KYSELA, Jan; BLAŽKOVÁ, Kristina; CHMEL, Jan a kol.: Právnický Olymp: Portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR
Praha: Leges, 2015, 256 s. ISBN 978-80-7502-074-1.

Bibliografická citace

PAPOUŠKOVÁ, Tereza. KYSELA, Jan; BLAŽKOVÁ, Kristina; CHMEL, Jan a kol.: Právnický Olymp: Portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 2, s. 287-289. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5443

Plný Text: