Koncepce evolutivního výkladu – metodologické ukotvení interpretační techniky

Michal Malaník

Abstrakt

Tento článek se zaměřuje na koncepci evolutivního (nebo také evolučního) výkladu právních textů. V našem právním prostředí používáme obecně známé metody právní interpretace, mezi které interpretace evolutivní nepatří. Tento článek ukazuje, co evolutivní výklad právního textu je, jaké jsou jeho základní znaky a uvádí je do kontextu s kontinentálními a anglo-americkými přístupy. Článek tedy slouží jako pozvánka k hlubšímu teoretickému poznání tohoto interpretačního nástroje.

Bibliografická citace

MALANÍK, Michal. Koncepce evolutivního výkladu – metodologické ukotvení interpretační techniky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 2, s. 237-244. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5436

Klíčová slova

interpretace práva; metodologie; evolutivní výklad; interpretační techniky; mezinárodní soudy; textualismus; intencionalismus; účel právního textu

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. Auditorium. Praha, 2013, s. 19.

SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. Plzeň. Aleš Čeněk. 2008, s. 217-218.

SOBEK, Tomáš. Nemorální právo. Praha: Ústav státu a práva. 2010, s. 325.

WINTR, Jan; Vstupní úvahy o metodologii interpretace práva [online]; VŠEHRD; 11/2010; [cit. 22. 3. 2014] Dostupné z: http://casopis.vsehrd.cz/2010/11/vstupni-uvahy-ometodologii-interpretace-prava/

BALKIN, J.M., LEVINSON, Sanford; Interpreting law and music: Performance notes on „The Banjo Serenader“ and „The Lying Crowd of Jews“ [online]; 1999, s. 7; [cit. 22. 3. 2014] Dostupné z: http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/articles/interp1.pdf

SCALIA, Antonin a Bryan A. GARNER. Reading Law. Thomson/West. 2012, s. 16.

MARISI, Flavia. Judicial Interpretation and Musical Performing Praktice: A Comparison. University
of Milan, Italy. The International Journal of the Arts in Society, Volume 5, Number 5, 2011, s. 293.

BALKIN, Jack M. Living Originalism. The Belknap Press of Harvard University Press. London, England,
2011, s. 236. ISBN 978-0-674-06178-1.

IHERING, Rudolf. Law as a Means to an End. Translated from the German original by Isaac Husik. Boston book company. Boston, 1913 [Quoted 17. 5. 2015]. Available [online] at: https://archive.org/details/lawasameanstoan00jheruoft, s. iiv.

DESIERTO, Diano A. a Colin GILLESPIE. Evolutive Interpretation and Subsequent Practice Interpretive Communities and Processes in the Optional Protocol to the ICESCR. Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. 2013. ZaöRV 73 (2013), s. 549–589.

LETSAS, George. The ECHR as a Living Instrument: Its Meaning and its Legitimacy. [online] (March 14, 2012). Dostupné z: SSRN: http://ssrn.com/abstract=2021836, s. 24.

LETSAS, George. Strasbourg’s Interpretive Ethic: Lessons for the International Lawyer. The European Journal of International Law [online], vol. 21, no. 3 © EJIL 2010. Dostupné z: http://ejil.org/pdfs/21/3/2066.pdf, s. 537.

https://doi.org/10.5817/CPVP2016-2-9