Spontánně vznikající sociální rodičovství v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva

Roč.22,č.3(2014)

Abstrakt
V první kapitole se zaměřím na adopce dítěte partnerem rodiče, tedy na situace, kdy zájmy sociálního rodiče kolidují se zájmy rodiče biologického. Stejně tak je tomu i v případech svěřování dítěte do péče v případech úmrtí rodiče, jimiž se budu zabývat v druhé kapitole. Zemře-li ten z rodičů, se kterým děti doposud žili, rozhoduje se mezi svěřením dítěte do péče druhého biologického rodiče a mezi svěřením do péče partnera zesnulého rodiče. Ve třetí kapitole se zaměřím na problematiku určování a popírání otcovství se zaměřením na postavení putativního otce, jehož zájmy kolidují se zájmy otce právního (a sociálního). Ve čtvrté kapitole pak rozeberu specifické případy, kdy sociálním rodičem je homosexuál či transsexuál.

Stránky:
237–243
Biografie autora

Martina Grochová

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka
Metriky

501

Views

226

PDF views