Slavnostní otevření nové knihovny Právnické fakulty MU

Petra Georgala

Abstrakt

Dne 25. 3. 2015 se slavnostně otevírá nová knihovna Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Její otevření jako moderně vybaveného prostředí pro studium právnické literatury starší i nové, tuzemské i zahraniční, je významnou událostí nejen pro fakultní akademickou veřejnost, ale i pro širokou právnickou obec, a to nejenom v městě Brně. Nikoli náhodou je město Brno trochu nadneseně nazýváno „městem justice“.

Bibliografická citace

GEORGALA, Petra. Slavnostní otevření nové knihovny Právnické fakulty MU. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 4, s. 396-398. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5379

Plný Text: