BARANCOVÁ, Helena: Ochrana zamestnanca pred diskrimináciou

Nelly Springinsfeldová

Abstrakt

Recenze publikace - BARANCOVÁ, Helena: Ochrana zamestnanca pred diskrimináciou
Bratislava: Sprint 2 s.r.o., 2014, 280 s. ISBN 9788089710065.

Bibliografická citace

SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly. BARANCOVÁ, Helena: Ochrana zamestnanca pred diskrimináciou. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 4, s. 392-394. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5377

Plný Text: