KOLBA, J.; ŠULÁKOVÁ, M.: Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci

Jana Klesniaková

Abstrakt

Recenze publikace - KOLBA, J.; ŠULÁKOVÁ, M.: Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci
Praha: Leges, 2014, 208 s. ISBN 978-80-7502-027-7.

Bibliografická citace

KLESNIAKOVÁ, Jana. KOLBA, J.; ŠULÁKOVÁ, M.: Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 4, s. 384-385. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5372

Plný Text: