COUFALOVÁ, Bronislava; PINKAVA, Jan; POCHYLÁ, Veronika: Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Zdeněk Michora

Abstrakt

Recenze publikace - COUFALOVÁ, Bronislava; PINKAVA, Jan; POCHYLÁ, Veronika: Trestněprávní odpovědnost ve sportu
Praha: Leges, 2014, 160 s., ISBN 978-80-87576-88-5.

Bibliografická citace

MICHORA, Zdeněk. COUFALOVÁ, Bronislava; PINKAVA, Jan; POCHYLÁ, Veronika: Trestněprávní odpovědnost ve sportu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 2, s. 185-187. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5329

Plný Text: