Neřešené problémy úpravy unijního občanství aneb Malta zlobí

Roman Říčka, David Sehnálek

Abstrakt

V roce 2004 vstoupil po boku České republiky do Evropské unie též ostrovní stát Malta, který pro svou malou rozlohu (cca 316 km2) a počet obyvatel (zhruba 400 tisíc) bývá mnohdy odsouván na okraj pozornosti evropské integrace. V roce 2013 zde však proběhly volby, které dostaly do čela labouristickou stranu Josepha Muscata, jenž se tak stal novým maltským premiérem. Zároveň odstartoval projekt tohoto politického subjektu, díky němuž se Malta rázem stala středem pozornosti EU. Projekt, jehož realizací mělo dojít k výraznému navýšení příjmů státního rozpočtu, avšak který současně vyvolal svou kontroverzní povahou obavy na straně Evropské komise a řady členských států Evropské unie. Jedná se o investiční plán, v rámci něhož Malta za úplatu poskytne vybraným zájemcům své občanství.

Bibliografická citace

ŘÍČKA, Roman a David SEHNÁLEK. Neřešené problémy úpravy unijního občanství aneb Malta zlobí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 4, s. 331-341. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5271

Plný Text: