Lidskoprávní Moot Court

Jana Nováková

Abstrakt

Lidskoprávní Moot Court je soutěž studentů českých právnických fakult v simulovaném soudním sporu na zadaný případ z oblasti lidských práv.

Bibliografická citace

NOVÁKOVÁ, Jana. Lidskoprávní Moot Court. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 1, s. 107-109. [cit. 2021-01-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5270

Plný Text: