MATES, P., ŠKODA, J., VAVERA, F.: Veřejné sbory

Pavel Všetička

Abstrakt

Praha: Wolters Kluwer, 2011, 384 s. ISBN 978-80-7357-572-4.

Bibliografická citace

VŠETIČKA, Pavel. MATES, P., ŠKODA, J., VAVERA, F.: Veřejné sbory. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 1, s. 89-91. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5267

Plný Text: