Krátké zamyšlení nad dvěma úskalími uplatnění, přiznání a následného vymáhání nároku poškozeného

Jolana Sedláčková

Abstrakt

Autorka se ve svém článku zaměřuje na praktické aspekty uplatnění a přiznání náhrady škody poškozeným v rámci adhezního řízení a následné vymáhání práv a nároků poškozeného (věřitele) vůči odsouzenému (dlužníkovi), který se nachází v úpadku. Problematiku popisuje na vzorovém případu insolvenčního řízení formou oddlužení a možnosti uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení s ohledem na paralelně probíhající řízení insolvenční.

Bibliografická citace

SEDLÁČKOVÁ, Jolana. Krátké zamyšlení nad dvěma úskalími uplatnění, přiznání a následného vymáhání nároku poškozeného. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 1, s. 79-87. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5266

Klíčová slova

poškozený; insolvenční řízení; náhrada škody; adhezní řízení; trestní řízení; právnická osoba; dlužník.

Plný Text: