Mezinárodní vědecká konference „Judikatura Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie ve státech východní a střední Evropy“

Roč.29,č.4(2021)

Abstrakt
Dne 30. listopadu 2021 se v budově maďarského ústavního soudu uskutečnila konference The case law of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union with regard to the East-Central European countries pořádaná Ferenc Mádl Institute of Comparative Law. Účelem konference bylo prezentovat výsledky výzkumného projektu realizovaného v rámci Central European Professor’s Network.

Stránky:
851–853
Metriky

97

Views

41

PDF views