GREGOR, Martin. Historiografia rímskeho práva na Slovensku: Príbeh štyroch profesorov.

Roč.29,č.3(2021)

Abstrakt
Anotace čtenáři přibližuje novou publikaci mladého slovenského romanisty, věnovanou historii výuky římského práva na Právnické fakultě UK v Bratislavě.

Klíčová slova:
Římské právo, UK v Bratislavě, Otakar Sommer, Miroslav Boháček, Karol Rebro, Peter Blaho