Návrhy zákonů v meziresortním připomínkovém řízení: zásadní fáze legislativního procesu, nebo přehlídka malicherných podnětů?

Robert Zbíral

Abstrakt

Kvalita českého legislativního procesu a jeho výstupů je všeobecně hodnocena jako tragická. Přes tato konsenzuální tvrzení toho o řadě důležitých fází přípravy zákonů víme velmi málo. Jedním z takových černých míst je meziresortní připomínkové řízení, sloužící jako unikátní příležitost k připomínkování návrhů zákonů. Tento článek se snaží uvedenou mezeru v poznání zaplnit a nabízí nejen důkladný rozbor formálních základů meziresortního připomínkového řízení, ale především detailní empirickou analýzu průběhu a výsledků připomínkových řízení 623 návrhů zákonů předloženými mezi lety 2010 až 2016. Poznatky z analýzy dokazují, že především ministerstva se účastní připomínkování velmi aktivně (byť v rozdílné míře) a nástroj značně ovlivňuje podobu návrhů zákonů. Spíše než přijímat radikální změny meziresortního řízení by proto bylo vhodné omezit různé výjimky udělované v procesu a ponechat na připomínkování více času.

Bibliografická citace

ZBÍRAL, Robert. Návrhy zákonů v meziresortním připomínkovém řízení: zásadní fáze legislativního procesu, nebo přehlídka malicherných podnětů? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 2, s. 261-289. [cit. 2021-10-18]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/14448

Klíčová slova

Příprava zákonů; vláda; byrokracie; meziresortní připomínkové řízení; kvalita zákonů; empirická analýza.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BARTOŠEK, Jan. Byrokraticko-exekutivní fáze zákonodárného procesu. In: MOLEK, Pavel a kol. (eds.). Dny práva 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 30–31.

BLÁHOVÁ, Ivana. Legislativní pravidla v době tzv. právnické dvouletky. In: VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN (eds.). III. Česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 19–22.

BOHADLO, David a kol. Legislativní proces (teorie a praxe). Praha: Ministerstvo vnitra, 2011.

BORSKI, Maciej. Przygotowywanie projektów ustaw przez Rade Ministrów – Wybrane zagadnienia. Roczniki Administracji i Prawa, 2018, č. 2, s. 39–56.

CVRČEK, František a kol. Legislativa. Teoretická východiska a problémy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

ČEBIŠOVÁ, Taisia. Politika, reformy a správní normotvorba. In: ŠTURMA, Pavel et al. (eds.). Nové jevy v právu na počátku 21. století. Praha: Karolinum, 2009.

DIXON, Ruth a Jonathan JONES. Mapping Mutations in Legislation: A Bioinformatics Approach. Parliamentary Affairs, 2019, č. 1.

DÜR, Andreas a Gemma MATEO. Insiders versus Outsiders: Interest Group Politics in Multilevel Europe. Oxford: Oxford University Press, 2016.

FARKAŠOVÁ, Simona. Občianska participácia v slovenskom legislatívnom procese. Mladá veda, 2020, č. 1.

GAVA, Roy a kol. Legislating or rubber-stamping? Assessing parliament’s influence on law-making with text reuse. European Journal of Political Research, 2021, č. 1, s. 175–198.

GERLOCH, Aleš a kol. Teorie a praxe tvorby legislativy. Praha: ASPI, 2008.

GERLOCH, Aleš a Jan KYSELA (eds.). Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie. Praha: ASPI, 2007.

HRUŠKA, Jan. Role Senátu v českém politickém systému pohledem kvantitativní analýzy. In: KYSELA, Jan (ed.). 20 let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. Praha, Leges, 2016, s. 113–127.

JANUŠ, Jan. Šéf Nejvyššího soudu Šámal: Zákony jsou džungle, nikdo je nezná všechny. Je to kritické. info.cz [online]. 28. 1. 2019. Dostupné z: https://1url.cz/Zzx7w

JOHNS, Melissa a Valentina SALTANE. Citizen engagement in rule-making – Evidence on regulatory practices in 185 countries. Washington: World Bank Group, 2016.

KOKEŠ, Marian. Teorie zákonodárství aneb pokus čelit nezájmu právní teorie a politologie o legislativní tvorbu práva v ČR. Správní právo, 2016, č. 1.

KOLÁŘ, Petr a kol. Parlament České republiky. Praha: Leges, 2013.

KYSELA, Jan a Marian KOKEŠ. Role vlády v procesu právotvorby v České republice se zřetelem k efektivitě vládnutí. Správní právo – Legislativní příloha, 2018, č. 1, s. 40–58.

LINEK, Lukáš a Zdenka MANSFELDOVÁ (eds.). Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Praha: Sociologický ústav, 2009.

MAASSEN, Hans-Georg. Gesetzesinitiativen der Bundesregiurung. In: KLUTH, Winfried a Günter KRINGS (eds.). Gesetzgebung. Heidelberg: C.F. Müller, 2014, s. 207–212.

MALECKÝ, Robert. Zákony dnes píší děti. Česká justice [online]. 21. 1. 2014,. Dostupné z: https://1url.cz/kzx7W

MARTIN, Shane. Committees. In: MARTIN, Shane a kol. (eds.). The Oxford Handbook of Legislative Studies, Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 352–370.

MAZANCOVÁ, Hana a Lukáš PRCHAL. Mynář dostal lekci, Ovčáčkovy urážky nemají v civilizovaném světě obdoby. Překvapuje mě, co Zeman snáší a podporuje, říká Rychetský. Deník N [online]. 31. 1. 2019. Dostupné z: https://1url.cz/nzx7e

MIKLIN, Eric. Austria. In: ZBÍRAL, Robert (ed.). The Cradle of Laws: Drafting and Negotiating Bills within the Executives in Central Europe. Oxford: Hart/Nomos, 2020, s. 39–42.

MILANO, Flavia a Ulises PALLARES. Public Consultations: Step by Step. Washington: Inter-American Development Bank, 2020.

RADAELLI, Claudio. Regulating rule-making via impact assessment. Governance, 2010, č. 1, s. 89–108.

RASCH, Bjorn a George TSEBELIS (eds.). The Role of Governments in Legislative Agenda Setting. London: Routledge, 2011.

RICHTER, Tomáš. Jak (ne)pomoci legislativnímu procesu. Právní rozhledy, 2007, č. 3.

SARTORI, Giovanni. Compare Why and How. Comparing, Miscomparing and the Comparative Method. In: DOGAN, Matei a Ali KAZANCIGIL (eds.). Comparing Nations: Concepts, Strategies, Substance. Oxford: Blackwell, 1994.

STUPKA, Václav. E-Sbírka a e-Legislativa. Revue pro právo a technologie, 2014, č. 9, s. 185–196.

ŠÍN, Zbyněk. Legislativní pravidla I-III. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.

ŠÍN, Zbyněk. Tvorba práva: pravidla, metodika, technika. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.

ŠKOP, Martin a kol. Tvorba práva – empirické studie. Brno: Masarykova univerzita, 2019.

ŠRÁMEK, Aleš. Tvorba právních norem ve veřejné správě. Praha: Vodnář, 1995.

THIJS, Nick a kol. A comparative overview of public administration characteristics and performance in EU28s. Brussels: European Commission, 2018.

ZANDER, Michael. The Law-making Process. Oxford: Hart Publishing, 2015.

ZBÍRAL, Robert. Evropeizace českých zákonů 1998–2013: Empirické údaje o míře vlivu práva EU a dopadech na legislativní proces. Časopis pro právní vědu a praxi, 2015, č. 3, s. 229–240. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5292

ZBÍRAL, Robert. Comparing the intensity of scrutiny for ‘domestic’ and implementing bills: does transposition of EU law reduce political contestation in national parliaments? Journal of European Public Policy, 2017, č. 7, s. 969–988. DOI https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1170873

ZBÍRAL, Robert. Legislation in the Czech Republic. In: XANTHAKI, Helen a Ulrich KARPEN (eds.). Legislation in Europe: A Country by Country Guide. Oxford: Hart, 2020.

ZBÍRAL, Robert. Volání po posílení empirie: Jak (ne)měnit českou Ústavu. Jurisprudence, 2015, č. 4, s. 10–15.

https://doi.org/10.5817/CPVP2021-2-3