Vědecká konference o historii a současnosti veřejné správy

Petr Mrkývka, Karel Schelle

Abstrakt

Vědecké konference věnované aktuálním problémům se na právnické fakultě Masary­kovy univerzity v Brně staly v posledních letech již tradicí. Poslední takovou akcí se stala vědecká konference pořádaná katedrou dějin státu a práva a katedrou správní vě­dy, správního práva a finančního práva dne 27. května 1993 na téma Historie a součas­nost veřejné správy.

Bibliografická citace

MRKÝVKA, Petr a Karel SCHELLE. Vědecká konference o historii a současnosti veřejné správy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 1, s. 154-156. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10675

Plný Text: