K některým otázkám všeobecného zdravotního pojištění

Zdeňka Gregorová

Abstrakt

Všeobecné zdravotní pojištění je novým institutem, který se objevuje v českém právu sociálního zabezpečení. Označení "nový" institut však neni zcela přesné, protože poskytováni zdravotní péče již v minulosti bylo součástí pojistných systémů sociálního zabezpečení, přesněji součástí nemocenského pojištění, v němž mělo charakter věcných dávek. Teprve po roce 1948 docházelo k postupnému vyčleňování zdravotní péče ze systému nemocenského pojištěni, tedy z vazby na pojistný vztah, a jejímu konstituování na jiných základech, na vazbě občan a stát. Stát se stal nositelem zdravotni péče, kterou poskytoval na základě občanského principu (svým státním občanům). Jako součást nemocenského pojištěni přetrvala zdravotní péče pouze ve vztahu k cizincům, kteří byli subjekty pojistného vztahu nemocenského pojištěni (cizinci v pracovním poměru k tuzemským zaměstnavatelům).

Bibliografická citace

GREGOROVÁ, Zdeňka. K některým otázkám všeobecného zdravotního pojištění. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 91-102. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10442

Plný Text: