Zemědělská družstva po transformaci - vypořádávání nároků z transformace

Milan Pekárek

Abstrakt

O tom, že jazyk je komunikačním prostředkem značně nedokonalým, a to i jazyk odborný, není třeba, domnívám se, nikoho zvlášť přesvědčovat. Důkazem pravdivosti tohoto tvrzeni je bezpočet nedorozumění, k nimž každodenně dochází jen proto, že vysloveným slovům a větám účastníci rozhovoru přikládali rozdílný obsah a význam. Zkušenosti v tomto směru má nepochybně každý. Z oblasti právní praxe je důkazem nejen celá řada sporů končících mnohdy až před soudy, ale i celá řada výkladů vážících se k jednomu a témuž zákonnému textu.

Bibliografická citace

PEKÁREK, Milan. Zemědělská družstva po transformaci - vypořádávání nároků z transformace. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 70-90. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10441

Plný Text: