Zimní semestr školního roku 1993/94 v ústřední knihovně

Marie Zejdová

Abstrakt

Ústřední knihovna působí od školního roku 1991/92 odděleně od ostatních pracovišť fakulty, která se tehdy přestěhovala do budovy na Veveří 70. Od února 1992 došlo pak i k rozdělení samotné knihovny, kdy v původní budově na Zelném trhu 2 zůstala pouze ta část, která zajišťuje výpůjční služby v návaznosti na knihovní fondy, pro jejichž umístění v nové budově nejsou zatím vytvořeny odpovídající podmínky.

Bibliografická citace

ZEJDOVÁ, Marie. Zimní semestr školního roku 1993/94 v ústřední knihovně. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 249-251. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10432

Plný Text: